phone 384 420 434
search

Zpěváček I

Vloženo: 11.10.2018, 14.02
kultura.png

Hudební kroužek pro děti z prvních tříd a 2. B.

Informace

Společně zpíváme písničky, učíme se artikulační, rytmická, melodická a dechová cvičení,
cvičíme s hudbou, tančíme a užíváme si radosti ze zpěvu.

Kroužek se schází každé úterý (budova Bratrská) od 11:50 do 12:35 hodin.

Vedoucí kroužku

Mgr. Lenka Havlíková

Poslední zájmové kroužky