phone 384 420 434
search

školní družina

IMG_20221007_124742.jpg

Školní družina je součástí školy – je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Dvě oddělení pracují v areálu Komenského, tři oddělení v Bratrské. 

Pobyt ve ŠD zajišťujeme pro žáky 1.–3. ročníku naší školy. 

Kapacita naší školní družiny je 150 účastníků.

Při své činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu školní družiny Hrajeme si každý den.

Potřebné dokumenty k ŠD ZDE.

Činnost

ŠD pracuje v kmenových třídách. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti ve školní družině jsou pestré, střídají se a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si povídají, hrají, malují, vyrábějí, soutěží... počítače, tablety nepotřebují a nepoužívají.  

Při pěkném počasí tráví odpoledne na školní zahradě, kde si najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Provoz

Komenského: pondělí až pátek 6.15–7.45 a 11.40–16.00 hodin.

Bratrská: pondělí až pátek 6.15–7.45 a 11.40–16.00 hodin.

Přihlášení

Děti lze do ŠD přihlásit zpravidla během prvního týdne školního roku. Přihlášky expedují vychovatelky ŠD.

Poplatek

Poplatek za pobyt v družině je 120 Kč na měsíc.

Úplata bude prováděna bezhotovostně, převodem ze školní online pokladny.

Nové: Rada města Dačice na své schůzi dne 29. 5. 2024 stanovila úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině s účinností od 1. 9. 2024 v ZŠ J. A. Komenského Dačice ve výši 150 Kč měsíčně za 1 účastníka.

 

Další informace o družině

Oddělení pracoviště Bratrská

1. oddělení: vychovatelka Marta Petrová - vedoucí vychovatelka

2. oddělení: vychovatelka Markéta Matelová

3. oddělení: vychovatelka Bc. Marcela Šťastná

tel.: 384 420 435

 

Oddělení pracoviště Komenského

4. oddělení: vychovatelka Bc. Romana Podolská

5. oddělení: vychovatelka Eva Kadrnožková

tel.: 384 420 434

 

školní družina

Další stránky v nabídce součásti školy