phone 384 420 434
search

školní knihovna

DSC_0996-1.jpg

Všichni žáci a učitelé si mohou knihy půjčovat bezplatně. Mají na výběr z více než 8 000 svazků. Knihy (pro žáky: maximálně 3 ks) půjčujeme na dobu jednoho měsíce. Výpůjčku je možné prodloužit o další měsíc, pokud na knihu nečeká další zájemce.

 

Knihovnice:

Mgr. Romana Bachelová + Mgr. Kamila Urbancová

Mgr. Krejčí + Mgr. Fridrichovská

Mgr. Palasová + Mgr. Binderová

Mgr. Halašková + Mgr. Simandlová

 

Výpůjční doba

pro žáky 2. a 3. ročníku:
v úterý od 9.40 do 10.00 hodin

pro žáky 4. a 5. ročníku:
ve čtvrtek od 9.40 do 10.00 hodin

pro žáky 2. stupně:
průběžně


pro učitele
kdykoliv po domluvě

 

 

Výpůjční řád

 

Článek I. – základní ustanovení

1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ J. A. Komenského Dačice.

2. Knihy a časopisy se půjčují na jeden měsíc, po dohodě i na dobu delší. Čtenář si může knihu, která je právě půjčená, rezervovat.

5. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih a časopisů. Proto si ve vlastním zájmu před půjčením knihy prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.

6. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat nebo vytrhávat listy.

 

Článek II. – povinnosti čtenářů

1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době. Požádat o jejich prodloužení a reagovat na upomínky.

2. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.

3. Při poškození knihy uhradit 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození.

4. Ztrátu knihy nahradit knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí anebo zaplatit částku, kterou určí knihovnice.

6. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře. Nenosit s sebou žádné jídlo, bonbony, žvýkačky.

7. Neničit obaly a označení na knihách.

 

Článek III. – poplatky

Půjčování knih i časopisů je zdarma.

 

Článek IV.

1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají: v případě zjištění krádeže.

2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje ředitelka školy.

3. Stížnosti a připomínky přijímá ředitelka školy.

Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 31. srpna 2020.

 

Mgr. Romana Bachelová, Mgr. Kamila Urbancová – knihovnice
Ing. Eva Macků – ředitelka školy

 

 

Další stránky v nabídce součásti školy