phone 384 420 434
search

Současnost

Základní škola J. A. Komenského Dačice je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm.
Je umístěna ve dvou školních budovách: hlavní areál školy v ulici Komenského, odloučené pracoviště v ulici Bratrská (výuka žáků prvních a druhých tříd).

Školní rok 2023/2024

Instituci tvoří celkem 24 tříd. Z toho 12 tříd prvního a 12 tříd druhého stupně.

Do školy je zapsáno 519 žáků (1. stupeň 261, 2. stupeň 258).

Školní družina, která má  5 oddělení a kapacitu 150 dětí je plně využívána.

Možnost školního stravování prostřednictvím ŠJ B. Němcové a MŠ Dačice využívá většina našich žáků.

Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky Ing. Evy Macků, její zástupkyně Mgr. Hany Zemanové, Mgr. Jaroslavy Kopačkové a zástupkyně pro odloučené pracoviště v ulici Bratrská Mgr. Jitky Bulantové,  55 pedagogických a 6 provozních zaměstnanců.

Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou městem Dačice. (IČ 75000059)

Ve školním roce 2023/24 vyučujeme podle verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI (verze platná od 1. 9. 2022).

Další informace najdete na portálu ČŠI

Harmonogram vyučování:

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Odpolední vyučování:

Konec dopoledního vyučováni 12.35. 30 minut přestávka,
7. hodina 13.05 - 13.50
8. hodina 13.55 - 14.40
Konec dopoledního vyučování 13.30, 30 minut přestávka
8. hodina 14.00 - 14.45

Další stránky v nabídce škola