phone 384 420 434
search

OS při ZŠ Dačice

Spolupráci  rodiny a školy dlouhodobě prezentuje sdružení rodičů od prosince 2016 - Občanský spolek při ZŠ Dačice, Komenského.

Rada sdružení

Do rady jsou voleni zástupci rodičů z jednotlivých ročníků.

Rada SR se schází zpravidla 2x ročně, a to před třídními schůzkami rodičů v listopadu a v dubnu.

Členové rady jsou na schůzkách informováni o činnosti školy, o práci kroužků na škole, o prospěchu a chování žáků a dalších aktuálních záležitostech. S vedením školy diskutují případné připomínky rodičů vůči škole.

Činnost sdružení

SR ze svého rozpočtu finančně podporuje atletické soutěže pořádané školou, poskytuje příspěvky žákům devátých tříd na školní výlet, na knižní odměny pro nejlepší žáky a reprezentanty školy v soutěžích, příspěvek na oslavy Dne dětí a podobné akce.

Další stránky v nabídce škola