phone 384 420 434
search

školní parlament

Školní parlament funguje na naší škole od roku 2016. Letos se tak již sedmým rokem sami žáci zapojují do jejího chodu a učí se odpovědnosti, správně vedené diskuzi a hledají vhodné způsoby řešení problémů. 
 
Stále nevíte, jak si takový školní parlament představit? Jedná se o skupinu žáků od 5. po 9. ročník, kteří byli svými spolužáky zvoleni v demokratických volbách. Na jednotlivých zasedáních pak tyto děti představují nápady a postřehy k tomu, co by se ve škole mohlo změnit, do jakých projektů bychom se mohli všichni zapojit apod. Snaží se tedy nejen plánovat, ale zejména realizovat nejrůznější aktivity pro zlepšení školního života, a to vše v úzké spolupráci s vedením školy. 
 
Každá třída má v parlamentu 2 pomyslná křesla. Zástupci jsou povinni účastnit se všech jednání. Jelikož má školní rok 10 měsíců, jedná se o 10 setkání. Na každém prvním zasedání (v novém školním roce) si musí členové parlamentu zvolit předsedu a místopředsedu, kteří pak vedou další setkání, komunikují s vedením školy a pedagogickým sborem či reprezentují parlament na oficiálních akcích. Jednotlivá zasedání se řídí jednacím řádem, jehož zkrácenou podobu podepisují zástupci také ve „smlouvě”. 

 
A čemu se školní parlament věnuje konkrétně? Jedná se o přeměnu prostředí školy a jejího blízkého okolí (výzdoba vnitřních prostor nebo úprava školního pozemku), pořádání různých akcí vedoucích k rozvoji samotných žáků (besedy, exkurze, výstavy apod.) či podpora charity. 
V loňském školním roce se například parlament zapojil do soutěže vyhlášené Zoologickou zahradou v Jihlavě – MOBILY PRO GORILY. Díky skvělé spolupráci se nám podařilo vybrat rekordní počet starých mobilních telefonů, a naše škola se tak umístila na 1. místě. Za odměnu se zástupci parlamentu vypravili právě do ZOO Jihlava, kde pro ně byl připraven vzdělávací program spojený s prohlídkou celé zahrady. 

Letos se parlament rozhodl pořádat více akcí, do kterých se mohou zapojit i ti nejmenší a zároveň vedou k větší propojenosti napříč ročníky. Téměř každý měsíc je vyhlášen nějaký tematický den. Na podzim se tak naše škola proměnila v halloweenském duchu, před Vánocemi jsme se vystrojili do uniforem a sportovních dresů. Na jaře nás čeká retro a pyžamový den, před koncem školního roku pak opět „no bag day” (neboli den bez batohů). 
 
Jsme rádi, s jakým nadšením členové parlamentu fungují a doufáme, že budou pokračovat se stejným nasazením jako dosud. 
 
 
 

Další stránky v nabídce škola