phone 384 420 434
search

Čarodějnické učení

Vloženo: 30.04.2018, 13.39 (změněno: 31.08.2018, 02.38)

Hodiny trochu jinak.

V hodinách českého jazyka - slohu, literatury a výtvarné výchovy jsme se v rámci projektového vyučování zabývali lidovou tradicí vztahující se k třicátému dubnu – PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Nenásilnou formou jsme si zopakovali slovní druhy, rozšiřovali slovní zásobu, učili popis osoby a samozřejmě jsme zapojili i trochu toho výtvarného umění.

Poslední fotogalerie