phone 384 420 434
search

Představujeme vám naši školu

Vloženo: 19.12.2016, 15.45 (změněno: 16.03.2023, 16.44)

Popis

 • ZŠ Komenského v Dačicích byla založena již v roce 1895. V krásné historické budově školy je poskytováno vzdělání 521 žákům. Škola je moderně vybavena, zapojuje se do mnoha projektů. 

 • Všichni se snažíme, aby naše škola byla místem, kde se děti budou cítit dobře.  Chceme, aby si kromě mnoha vědomostí odnesly také spoustu krásných zážitků a dovedností, které budou moci využít i v praktickém životě.

 

Podrobné informace o škole

 • Základní škola Komenského začala v Dačicích fungovat již ve školním roce 1895/1896.

 • V současné době výuka probíhá ve dvou školních budovách – hlavní areál školy se nachází v ulici Komenského a odloučené pracoviště pro žáky 1. a 2. ročníku v ulici Bratrská.

 • Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou městem Dačice.

 • Aktuálně školu navštěvuje 521 žáků. Je otevřeno 13 tříd prvního stupně a 11 tříd druhého. O chod instituce se stará 47  pedagogických  a 6 provozních zaměstnanců pod vedením ředitelky Ing. Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Hany Zemanové.

 • Školní družina funguje v pěti odděleních. Pro žáky prvního stupně jsou na naší škole již řadu let realizovány tzv. hlídací třídy, kde zejména dojíždějící mohou vyčkat příjezdu autobusového spoje. 

 • Vzdělávání probíhá podle nové verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI.

 • Krásná, historická budova školy je velice moderně zařízena. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Samozřejmostí jsou mobilní učebny. Škola je zapojena v projektu Eduroam - registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtum kteý spravuje naše škola. Nezbytné jsou také počítače s přístupem k internetu, ve kterých je nainstalovaný nejnovější operační systém s interaktivními učebnicemi. Nicméně na manuální zručnost nezapomínáme - součástí školy je školní dílna, skleník, žáci využívají keramickou pec. 
 • Výborně jsou vybavené odborné učebny na 2. stupni (v roce 2020 proběhla přístavba odborných učeben) – učebna přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky, počítačová učebna, učebna Technických a řemeslných činností, tři jazykové laboratoře, systém Robotel. Učebna robotiky skvěle doplnila zavádění výuky Nové Informatiky - škola je  kvalitně vybavena robotickými stavebnicemi.   Žáci tak mohou ke svému vzdělávání využívat mnoha názorných pomůcek a nejmodernější techniku.
 • Ve škole dětem i vyučujícím pomáhá výchovný poradce, speciální pedagog, preventista rizikového chování, školní psycholog.

 

 • Naši žáci mohou navštívit i školní knihovnu, která je pro ně otevřena každé úterý během velké přestávky. Vybírat mohou z tisíců titulů, nových i starších autorů.

 • Ve škole pracuje školní parlament, ve kterém se od roku 2016/17 scházejí žáky zvolení zástupci z jednotlivých tříd. Členové parlamentu  se podílí na chodu školy, zajišťují aktivity pro své spolužáky a snaží se o to, aby se nám ve škole všem líbilo.

 

 • Na výuku cizích jazyků se zaměřujeme již od první třídy. Děti se formou hry seznamují s anglickým jazykem, ve vyšších ročnících je pro ně tak snazší jazyk zvládat. Od 7. ročníku pak k anglickému jazyku přibývá ještě německý. S jazyky se nesetkávají děti pouze ve vyučovacích hodinách, ale během školního roku je pro ně připraveno mnoho dalších aktivit – například týden s rodilými mluvčími, či zájezd do předvánoční Vídně. Od školního roku 2018/2019 mají žáci k dispozici rodilého mluvčího po celý školní rok. Žáci druhého stupně mají možnost vycestovat i do Anglie.

   

 • Abychom žákům co nejvíce usnadnili přechod z prvního stupně na druhý, je pro ně na začátku 6. ročníku pořádán tzv. adaptační kurz. Děti společně s třídními učiteli vyjedou do přírody, kde se seznamují, podnikají výlety a řeší zapeklité úkoly. V 7. ročníku pak společně odjíždí na  hory na lyžařský výcvikový kurz, kde se třídní kolektivy ještě mnohem více stmelí.

 

 • Zajišťujeme mnoho mimoškolních aktivit. Děti, které mají problémy s učením, mohou navštěvovat doučování, případně kroužky k podpoře nápravy poruchy. Pro ty, co se rádi hýbou, je tu kondiční posilování, sportovní hry a fit-cvičení. Pokud si žáci chtějí vypracovat referát na vyučování, je tu pro ně internetový klub a mnoho dalších. Kluby logiky a kluby čtenářství, kluby cizích jazyků ...
 • Aktuálně je naše škola zapojena do několika projektů. Recyklujeme odpad v rámci Recyklohraní, staráme se o správný přísun vitamínu pomocí Ovoce a zeleniny do škol, odebíráme Školní mléko a přebytečnou energii mohou žáci vybít na zimním stadionu v Telči díky programu Děti do bruslí. Na Den Země je pro naše žáky zajištěno mnoho aktivit v ekologickém duchu. Podporujeme rozvoj čtenářství v rámci  projektu Pomáháme školám k úspěchu.
 • Nebojíme se komunikovat s rodiči, a proto jsme také držiteli osvědčení Rodiče vítáni. Naši školu může kdokoliv navštívit během dnů otevřených dveří či Čertovské školy, kdy se celá budova promění v „peklo“! 

     

 • Nezapomínáme ani na naše předškoláky. Obě naše budovy si mohou prohlédnout, seznámit se s vyučujícími a naším školním maskotem – sovou Amoskou. 

 

Poslední aktuality