phone 384 420 434
search

Rozloučení se žáky 5. a 9. tříd

Vloženo: 1.07.2022, 17.59

Slavnostní rozloučení s odcházejícími žáky 5. a 9. tříd

Vysvědčení bylo rozdáno a kroky většiny dětí již mířily vstříc prázdninám. Ne však žákům devátých tříd. Ti se ještě s posledním vysvědčením zastavili ve školní jídelně k oficiálnímu rozloučení s vedením školy i svými učiteli. Za přítomnosti rodičů i sourozenců poděkovali za devět úspěšně absolvovaných let základní školy a rozloučili se písničkou. I někteří páťáci, úspěšně přijatí ke studiu na víceletém gymnáziu, si zde užili své poslední minuty slávy. Všichni zúčastnění žáci dostali pamětní listy a praktické upomínkové předměty, nakonec si vychutnali si drobné občerstvení a vyrazili užít si své poslední „základkové“ prázdniny.