phone 384 420 434
search

Projekt IKAP - Pedagog 21. století

Vloženo: 12.04.2019, 09.00 (změněno: 12.04.2019, 09.04)

Naše škola se zapojila do projektu Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje - Pedagog 21. století.

V rámci tohoto projektu je nabízena pedagogům podpora při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe. V několika termínech navštíví naši školu speciální pedagogové. Při osobní návštěvě má učitel možnost se speciálním pedagogem podrobněji prohovořit rozmanitou problematiku týkající se inkluze v prostředí běžných škol. V rámci společné práce mohou probrat metody a formy výuky žáků se specifickými poruchami učení, konzultovat vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systém hodnocení, možnosti lepšího zapojení žáků se specifickými poruchami učení do třídního a školního kolektivu. První setkání proběhla již koncem března a začátkem dubna, v současné době je plánována společná tandemová výuka některých učitelů a speciálních pedagogů.

Poslední aktuality