phone 384 420 434
search

Informace k nástupu žáků od pondělí 30. 11. 2020

Vloženo: 26.11.2020, 09.44 (změněno: 26.11.2020, 11.04)

Ještě příjemnější změna ! Na základě informací z MŠMT bude od 30. listopadu 2020 obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně a žáky 9. ročníků.    6. až 8. ročník bude fungovat rotačním způsobem po týdnu.

Od 30. 11. 2020 bude probíhat výuka ve škole pouze pro žáky prvního stupně (1. – 5. třídy) a žáky 9. třídy za dodržování mimořádných opatření. Žáci těchto tříd budou docházet do školy pravidelně dle stálého rozvrhu.

Rotovat nám bude ve škole 6–8. ročník.

V TÝDNU OD 30. 11. SE BUDOU PREZENČNĚ VZDĚLÁVAT TŘÍDY: 6. A, 6. C, 7. A a 8. A.

TŘÍDY 6. B, 7. B, 7. C a 8. B SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ.

PO TÝDNU SE STŘÍDAJÍ.

Žáci v prezenční formě se budou vzdělávat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku, to samé platí pro žáky v distanční formě, budou se vzdělávat dle distančního rozvrhu platného od 30. 11. 2020. Rozvrhy  a podrobnější informace všichni žáci obdrží od třídních učitelek. 

Děti musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili minimálně třemi rouškami a sáčky na  čisté i použité roušky. Ve třídách se bude pravidelně větrat a budou dodržována všechna hygienická opatření.

Tělesná a hudební výchova je zakázána, výchovy budou naplněny jiným obsahem, dle možnosti budou žáci chodit ven.

Školní jídelna obědy pro žáky zajistí v režimu  všech doporučených bezpečnostních opatření. Žáci v prezenční formě se budou stravovat ve školní jídelně, žáci v distanční formě výuky si mohou odebírat jídlo do jídlonosičů od 12.00 - 12.30 hodin. Důležitá informace pro všechny žáky pracoviště Komenského - je nutno objednat si oběd - kdo nebude mít objednáno, oběd nedostane. 

Školní družina bude fungovat  z organizačních - personálních důvodů -  po ročnících I. stupně  pouze pro 1-3. ročník v běžném časovém rozpětí. 

V případě, že by někdo z žáků, rodinných příslušníků či zaměstnanců školy onemocněl nemocí covid 19, oznámí to škole. Škola bude neprodleně informovat KHS a bude postupovat dle jejích pokynů.

Na děti se už všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom to dobře zvládli. 

Přejeme poklidné dny a hodně zdraví!

Poslední aktuality