phone 384 420 434
search

Informace k nástupu žáků od pondělí 3. 1. 2022

Vloženo: 1.01.2022, 22.33 (změněno: 2.01.2022, 17.11)

Změna v testování žáků i zaměstnanců škol

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce atp.)

Poslední aktuality