phone 384 420 434
search

Informace k nástupu žáků 2. stupně od pondělí 10. 5. 2021

Vloženo: 6.05.2021, 14.58 (změněno: 17.05.2021, 20.56)

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že od 10. 5. bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně. 

Rotace žáků 2. stupně bude podle týdnů:

 • lichý týden, tj. od 10. 5. 2021 nastoupí do školy 6. a 9. třídy
 • sudý týden, tj od 17. 5. 2021 nastoupí do školy 7. a 8. třídy
 • v týdnu, kdy žáci ve škole nebudou, bude probíhat aktualizovaná distanční výuka
 • Další podstatné informace:
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu včetně odpolední výuky. Pro žáky byla umožněna v rámci předmětu TV i sportovní činnost ve vnějších prostorech bez nutnosti používat roušky. 
 • Ke vstupu do školy budou žáci využívat vstup přes šatny (najdou si klíček a vzpomenou na  polohu a číslo skříňky).
 • Během pobytu ve škole jsou všichni žáci povinni mít zakryté dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem (do školy si donesou minimálně 3 na den + sáček). 
 • I nadále platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, bolest v krku, rýma, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu, zažívací obtíže, bolest svalů a kloubů).
 • Podmínkou účasti na prezenční výuce je dle mimořádného opatření MZ ČR preventivní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2–2 x týdně. 
 • Testování lze provádět rovněž schválenými typy testu, který si dítě donese. 

Bližší informace obdrží žáci /zákonní zástupci mailem od třídních učitelek.

Antigenní testy probíhají 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek samoodběrem. 

V pondělí 10.5. a 17.5 proběhnou od 8:00 třídnické hodiny s třídními učitelkami, žáci budou otestováni. Ve čtvrtek budou žáci testováni před 1. vyuč. hodinou v 7:45 – nutné zajistit včasný příchod do školy! 

Testování se neprovádí u osob:

 • které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od 1. pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením).
 • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutné doložit potvrzením).
 • popř. u osob, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a o aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Stravování ve školní jídelně – všichni žáci, kteří nastoupí do školy, si obvyklým způsobem samostatně objednají obědy.

Žáci 1. stupně se vyučují podle pokynů z 12. 4. 2021 a testují se již pouze 1xtýdně v pondělí. 

Vážíme si dosavadní dobré spolupráce s Vámi a věříme, že se nám společným úsilím podaří prezenční výuku aspoň v podobě rotace zachovat a udržet školu jako bezpečné místo.