phone 384 420 434
search

Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku od středy 18. 11. 2020

Vloženo: 15.11.2020, 20.45 (změněno: 20.11.2020, 14.42)

Příjemná změna  :-)

Od středy 18.11. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole. Tito žáci přechází z distanční výuky na formu prezenční.

Podrobnější informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek.

Ostatní třídy zůstávají na distanční výuce.

Distanční vzdělávání 3 . -  9. ročníku je realizováno formou online vzdělávání MS Teams - dle rozvrhů od 18. 11. 2020. 

Stravování v ZŠ Komenského je pro žáky v distančním vzdělávání  zajištěno.  Žáci v distančním  vzdělávání, pokud si oběd přihlásí, mají možnost si ho vyzvednout od 11:30 do 12:00 ve školní výdejně v Komenského ulici (vstup do areálu školy směrem k šatnám - zazvonit u budovy školní jídelny - jídlo bude vydáno do jídlonosiče).