phone 384 420 434
search

Důležité informace pro 12. až 23. říjen 2020

Vloženo: 8.10.2020, 21.46 (změněno: 26.10.2020, 22.55)

Organizace školy na základě nových opatření  vlády platných od 12. 10. do 23. 10. 2020.

Informace jsou velmi živé a tak se mohou měnit :-) Zatím tedy plánujeme:

Na základě nařízení vlády bude výuka v naší škole probíhat následovně:

Od pondělí 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020:

DISTANČNÍ VÝUKA JE OD ZÁŘÍ 2020 POVINNÁ. 

Na 1. stupni základní školy tj. v 1. – 5. třídě  se nic nemění, prezenční výuka (ve škole) probíhá dle platného rozvrhu.

Stále se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).

Režim pro  režim pro sportovní činnosti se nemění. 

Bruslení v Telči probíhá dál podle stanoveného rozpisu. 

Na 2. stupni základní školy tj. v 6. – 9. třídě  se v rámci vzdělávání zavádí střídavá výuka po třídách. 

  • V týdnu od 12. 10. do 16. 10.  se budou prezenčně tj. ve škole, vzdělávat šesté a osmé třídy: VI. A, VI. B, VI. C,  VIII. A, VIII. B.
  • Distančně tj. dálkově - sedmé a deváté třídy - VII. A, VII. B, VII. C, IX. A, IX. B.
  • V týdnu od 19. 10.  do 23. 10. se budou prezenčně tj. ve škole, vzdělávat sedmé a deváté třídy : VII. A, VII. B, VII. C, IX. A, IX. B. 
  • Distančně tj. dálkově - šesté a osmé třídy - VI. A, VI. B, VI. C,  VIII. A, VIII. B.
  • I nadále se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu) a  omezení výuky tělesné výchovy.  
  • Distanční výuka bude rozplánována a žáci obdrží rozvrhy pro distanční výuku. 
  • Školní stravování bude zajištěno pro žáky v prezenčním režimu dle platného rozvrhu. Žáci v distančním vzdělávání, pokud si oběd přihlásí, mají možnost si ho vyzvednout od 13:45 do 14:00 ve školní výdejně v Komenského ulici (vstup do areálu školy směrem k šatnám - zazvonit u budovy školní jídelny - jídlo bude vydáno do jídlonosiče).    
  • Vzhledem k současnému stavu jsme přizpůsobili činnost školní družinyTato změna je zatím POUZE na období od 12. 10. do 23. 10. 2020.

Ranní školní družina

Děti, které se vzdělávají ve škole v ul. Komenského, budou chodit do ranní školní družiny do 4. oddělení ŠD v ul. Komenského (vestibul). To bude v provozu od 6:15 hodin.

Děti, které chodí do ranní družiny pravidelně, vstupují vchodem přes šatnu – přiložením čipu ke klávesnici.Děti, které chodí nepravidelně, zazvoní na 4. oddělení a vychovatelka je vpustí do budovy.

Odpolední školní družina

Děti ze ŠD v Komenského nebudou v tomto období převáděny, ale zůstanou ve ŠD v ul. Komenského ve 4. oddělení do konce svého pobytu v družině. Provoz bude do 16:00 hodin.

Sledujte průběžně informace na webu.

Podzimní prázdniny budou celý týden od 26. 10. do 30. 10. 2020 (28. 10. 2020 je státní svátek).

 

 

 

Poslední aktuality