phone 384 420 434
search

Důležité informace k nástupu od 12. 4. 2021

Vloženo: 8.04.2021, 13.09 (změněno: 26.04.2021, 09.50)

Od 12. 4. přecházejí všechny ročníky prvního stupně na rotační vzdělávání (celá třída se bude vyučovat jeden týden ve škole a další týden doma na distančním online vzdělávání).

Nástup proběhne v tomto režimu:

Pondělí 12. 4 nastoupí I. A, II. A, III. A, III. B, IV. C, V. A, V. C. 

Pondělí 19. 4. nastoupí I. B, II. B, III. C, IV. A, IV. B, V. B. 

Stravování v ZŠ Komenského bude pro žáky v distančním vzdělávání  stále zajištěno.  Žáci v distančním vzdělávání, pokud si oběd přihlásí, mají možnost si ho vyzvednout od 11:00 do 11:30 ve školní výdejně v Komenského ulici (vstup do areálu školy směrem k šatnám - zazvonit u budovy školní jídelny - jídlo bude vydáno do jídlonosiče). Žáci v prezenčním si objednají sami online. 

Stravování v Bratrské. Obědy na Bratrské budou dětem přihlášeny - pokud oběd nechtějí, odhlásí si ho. Pokud mají o obědy zájem v období distanční výuky, rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing.  Zimmelovou  tel.  384 422 275, e mail : jidelna@msdacice.cz.

ŠD funguje v běžném režimu od 6:15 - 16:00 hod. na Komenského i Bratrské.

Skupina pro děti IZS je zajistěna. 

V této souvislosti je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky (kromě výjimek uvedených v opatření).

Leták k testování pro žáky

Leták k testování pro rodiče

Přehled návazných postupů antigenního testování ve škole

testování ve škole – LEPU test (video)

Od 26. 4. budeme používat i další typ testu:

testování ve škole  Singclean test

Testování lze provádět rovněž schválenými typy testu, který si dítě donese. 

Informace k nástupu rodiče obdrželi prostřednictvím třídních učitelek. 

Testování pro žáky, kteří se budou účastnit přijímacích řízení na střední školy, je zajištěno na 30. 4. 2021. Bližší informace žáci obdrží od svých třídních učitelek. 

Děkujeme za pochopení

 

Poslední aktuality