phone 384 420 434
search

Naše družina v únoru (šk.r. 2020/2021)

Vloženo: 1.03.2021, 20.32

Únor v naší družině se nám opět velice líbil.

Hodně se soutěžilo, hrálo, vyrábělo. Povídali jsme si o rodině, kterou si děti namalovaly. Se SKŘÍTKEM děti zavítaly do Ústeckého kraje a zde měly za úkol vyzkoušet si pár pokusů. Další aktivitou v našem oddělení byl nácvik přivolání si pomoci. Velmi dobře se bavily i na školním karnevalu. V posledním únorovém týdnu počasí přálo a tak jsme vyrazili na školní zahradu, kde si to děti náležitě  užívaly.

Poslední 2. oddělení