phone 384 420 434
search

Volitelné předměty

Vloženo: 3.04.2020, 18.09 (změněno: 18.06.2020, 21.16)

Nabídka volitených předmětů na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

        v příštím školním roce, podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Naše škola pro naše děti, mají Vaše děti podle učebního plánu od 7. ročníku předepsané 2 hodiny druhého cizího jazyka, v našem případě německého jazyka a 1 hodinu povinně volitelného předmětu.

   Vyberte si z nabídky jeden předmět, který preferujete.

   Zavedeme předměty, pro které se rozhodne většina. Vybraný předmět bude mít žák až do devátého ročníku.

   Vybraný volitelný předmět sdělte, prosíme, třídní učitelce (emailem, telefonicky…) do konce dubna 2020.

   Výsledek Vám oznámíme po vyhodnocení, děkujeme.                  

 

Volitelné předměty

Náplň

Hodinová dotace

1.

Literární seminář

prohloubení znalostí z literární výchovy

1

2.

Konverzace v Aj

prohloubení komunikace v jazyce

1

3.

Seminář z přírodopisu

prohloubení znalostí z přírodopisu

1

4.

Seminář dějepisný

prohloubení znalostí z dějepisu

1

5.

Výtvarný seminář

rozvoj ve výtvarné výchově

1

6.

Základy administrativy

správná technika psaní na klávesnici

1

7.

Konverzace v Nj

prohloubení komunikace v jazyce

1

 

 

Poslední školní rok 2019 / 2020