phone 384 420 434
search

Zpěváček I

Vloženo: 5.10.2017, 20.09 (změněno: 22.10.2017, 14.51)
kultura.png

Hudební kroužek pro děti z prvních tříd a 2. B.

Informace

Společně zpíváme písničky, učíme se artikulační, rytmická, melodická a dechová cvičení,
cvičíme s hudbou, tančíme a užíváme si radosti ze zpěvu.

Kroužek se schází každé pondělí (budova Bratrská) od 12:00 do 12:45 hodin.

Vedoucí kroužku

Mgr. Lenka Havlíková

Poslední zájmové kroužky